PROGRAM 12 KROKÓW

KOMPLEKSOWE USTAWIANIE FIRMY

Imię i nazwisko
Firma
Numer telefonu
Email
Profil działalności:
Jak długo firma jest na rynku ?
Ilość zatrudnionych osób ?
Jakie są obroty firmy ?
Jaka kwota w poprzednim roku została przeznaczona na rozwój firmy ?
Jaka kwota w poprzednim roku została przeznaczona na reklamę ?
Jaka kwota w poprzednim roku została przeznaczona na marketing ?
Jaki jest system bonusów ?
Jaki jest system promocji ?
Jaka kwota w poprzednim roku została przeznaczona na rozwój własny jako właściciela ?
Jaka kwota w poprzednim roku została przeznaczona na rozwój pracowników ?
Ilość pozyskiwanych nowych klientów rocznie ?
Jaki jest system rekomendacji firmy ?
W ilu % rocznie progres firmy jest realizowany:
Jak często wprowadzane są nowe produkty lub usługi ?
Jak częsta jest rotacja pracowników i czy jest cykliczna ? (najdłuższy i najkrótszy staż pracy)
Jaka kwota w ciągu poprzednich 5 lat została zainwestowana w nowe technologie ?
Ile % rocznego zysku firmy jest przeznaczane na fundusz socjalny ?
Ile % rocznego zysku firmy jest przeznaczane na działalność charytatywną ?
Jaki system komunikacji wewnętrznej jest stosowany w firmie ?

to juz praiwe koniec ankiety, podaj swoje dane bla bla blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa